fbpx

Как мениджърите да мотивират служителите?

юли 27, 2020

Според Дженифър Томас (писател на свободна практика в Чикаго), малко благодарност и много доверие могат да направят чудеса. Голямата заплата и допълнителните ползи са от значение за служителите. Но проучваният показват, че признанието и признателността са това, което наистина прави хората щастливи и ангажирани в работата. Според доклад за ангажираност на служителите в Tinypulse 2019 само 1 на 3 души смята, че старанието му по време на работа е било признато. Само 25% от анкетираните работници заявили, че смятат, че техните работодатели постоянно оценяват упоритата им работа – с 16% по-малко спрямо 2018 г. Около 33 процента са казали, че се чувстват подценени.

Благодарността води до възможности

Вербалната похвала не трябва да бъде сложна, а конкретна. Пол Уайт, съавтор на „5-те езика на признателност на работното място: Овластяване на организациите чрез насърчаване на хората“ (Northfield Publishing, 2012), предлага три съвета за похвала на служителите:

  1. Винаги използвайте името на човека.
  2. Включете подробности за забележителното му поведение или действие. Обяснете защо това е било важно за вас или за компанията.
  3. Похвалете своевременно (не по-късно от следващия ден).

Разбира се, всеки служител е различен и мениджърите трябва да подходят индивидуално. Според Честър Елтън, съавтор на Gostick of Leading някои служители са мотивирани от възможността да се заемат с нова, предизвикателна работа – знак, че мениджърът им се доверява и разчита на тях. По-социално ориентираните служители може да оценят обяд с колегите си, за да отпразнуват печалба.

Дженифър Томас съветва мениджърите да възнаграждават служителите, като им предоставят по-голяма гъвкавост в графика или като им дадат възможност за повишение.

„Трябва да помним, че служителите първо са хора“, казва Пол Уайт. „Ако се отнасяме към тях само като към работници, те ще се чувстват обезценени“.

Ръководене на целите

Според доклад за ангажираност на служителите на Gallup, тези, които смятат, че работата им има цел, са по-ангажирани и се задържат по-дълго в компаниите, по-продуктивни са и са с 21% по-рентабилни.

И въпреки това, 70% от служителите не са ангажирани с работата си. Необходимо е да им помогнете да намерят целта си като свържат работата си с по-голямата мисия на компанията.

„Понякога трябва да намерим цел и смисъл в процеса“, казва Пол Уайт. „Имате ли усещане, че се движите към някаква цел или че това, което правите се случва случайно?“

Намиране на щастливата среда

Мениджърите трябва внимателно да следят размера на вниманието и посоката, която дават на служителите. Micromanagement-а е мотивационен убиец. От друга страна, не обръщането на достатъчно внимание на служителите също може да бъде демотивиращо.

Пол Уайт смята, че ако си вършите работата всеки ден и никога не чувате обратна връзка за нея, ще започнете да поставяте под въпрос стойността на това, което правите. Така ли е наистина?

В пост коронавирусният свят поддържането на комуникация ще бъде особено важно, тъй като сега повече служители работят отдалечено. Екипите могат да останат свързани чрез видео разговори, съобщения и виртуални обеди.

Според Честър Елтън „Това всъщност са моментите, в които лидерите се нуждаят от най-голяма подкрепа. В най-добрите организации лидерите отделят значително време за личното си развитие. Организациите играят жизненоважна роля за осигуряването на инструментите и обучението, за да помогнат на мениджърите с умения, които са толкова необходими през трудни икономически времена.“.