fbpx

Предимства при използването на аутсорсинг услуги

април 22, 2020

Много компании имат собствен отдел Човешки ресурси, който допринася за развитието и производителността на персонала. Но ако този отдел не е в състояние да осигури необходимия резултат е време да възложите функциите на специалисти, които да подпомогнат оптимизирането му.

Защо да използвате аутсорсинг услуги?

  1. За да спестите разходи от наемането на голям брой персонал. Колкото по-голяма е вашата фирма, толкова повече средства може да ви спести аутсорсинг компанията.
  2. За да намалите режийните си разходи. Аутсорсингът подпомага мениджърите и работодателите, като им дава възможност да отделят по-малко време за документация и повече време за повишаване на ефективността на работната сила.
  3. За да предотвратите проблеми с оборота. Аутсорсингът е гаранция, че ако загубите персонал, важните дейности на фирмата няма да пострадат.
  4. При необходимост от нови дейности и умения. Аутсорсинг компанията може да ви помогне ефективно, като обучи служителите ви.

Кои са функциите на управление на човешките ресурси, които могат да бъдат възложени на външни изпълнители?

Отделът по човешки ресурси е от решаващо значение, ако искате да наемате служители и да ги задържите. Той назначава служители, развива техните умения, мотивира ги и се грижи те да поддържат своята ангажираност и отговорност към вашата компанията. С други думи, отделът по човешки ресурси обикновено е отговорен за управлението на служителите от назначаването до пенсионирането. Съставен е от различни функции, като по-важните са:

  1. Избор и набиране на служители.

HR отделът обикновено отговаря за публикуване на обяви за работа, намиране на подходящи кандидати за позициите, скрининга им, провеждане на предварителни интервюта, наемането им според тяхната квалификация и ролята, която ще изпълнят в компанията ви. Преди да наемете някого на работа, трябва да прецените точния брой на служителите, които са ви необходими. Решението трябва да се основава на годишния ви бюджет и на краткосрочните и дългосрочните ви цели. Процесът на набиране на персонал ви помага да намалите грешките, свързани с наемането на некомпетентни, недостатъчно квалифицирани и немотивирани служители. Уволнението и стартирането на нов процес на наемане на нови служители са изтощителни и скъпи.

  1. Програма за ориентиране на служителите.

Успявате ли да помогнете на новите си служители да се приспособят към новата работа? Трябва да сте наясно с целите на компанията ви и ролята, която служителите трябва да изиграят за постигането на тези цели. Програмата помага на служителите да разберат какви са техните задължения, каква е тяхната длъжностна характеристика и каква е ролята им във фирмата ви. Помага им да разберат как тази роля е свързана с другите позиции. Служителят трябва да е наясно с всичко, преди да започне работа.

  1. Поддържане на добри условия на труд.

Отделът за човешки ресурси отговаря за условията на труд на служителите. Негова работа е да се грижи те да се чувстват добре на работното място и в работната среда. Служителите трябва да останат мотивирани, за да може вие да управлявате безпроблемно. HR отделът отговаря за създаването на системи, които осигуряват както финансови, така и нефинансови ползи за служителите.

  1. Управление на отношенията между служителите.

Отделът насърчава добри отношения между служителите като организира дейности, които да им помагат както на лично, така и на професионално ниво. Осигурява здрави и балансирани отношения между вас. Това е от решаващо значение за успеха на компанията ви.

  1. Обучение и развитие.

Обучението и развитието са две от най-важните роли на управлението на човешките ресурси. Вие, като работодател, трябва да предоставите на служителите си подходящите “инструменти”, необходими за успеха на компанията ви. Задължение на HR мениджъра е да подобри както настоящите, така и бъдещите резултати на служителите, като подобри качествата им. За целта организира обучения и повишаване на уменията и знанията им в конкретните за тях области.

Източник: Outsourcing Insight