fbpx

Епидемия ли е грубото отношение на работното място?

март 4, 2020

Според Shannon G Taylor, доцент по мениджмънт в Университета на Централна Флорида,не е необходим задълбочен поглед, за да забележим грубото отношение навсякъде около нас напоследък. Проучване е установило, че грубостта е заразна като обикновената настинка.

“Работната среда, където са фокусирани изследванията ми, едва ли е имунизирана срещу тази така наречена епидемия на нецивилизованост. Минали проучвания сочат, че почти всички служители се сблъскват с грубо или недобронамерено поведение, a повече от половината съобщават, че са били третирани зле поне веднъж седмично. Изследвания твърдят, че грубото отношение е всеобхватнo и нещата се влошават.”

Така ли е наистина? Shannon G Taylor е прекарала последното десетилетиеизучавайки грубото отношение на работното място и други форми на тормоз. Въпреки увереността ѝ, че това е сериозен проблем, не смята, че е епидемия.

Също така проучва каква е вероятността служители да бъдатподигравани, третирани непрофесионално, унижавани или отлъчени по време на работа?
За да си отговори на този въпрос, Shannon G Taylor разглеждаданни от General Social Survey, което е администрирано от Националния център за изследване на общественото мнение в Чикагския университет. Tова проучване се прави на всеки четири години /от 2002 година насам/ и включва точка: “Към мен се отнасят с уважение на работното място”, на която участниците трябва да изберат отговор по скалата от 1 до 4 /от “напълно съм съгласен” до “категорично не съм съгласен”/.

През 2002 г. средният резултат е бил 1,69, което означава, че служителите като цяло твърдят, че към тях се отнасят с уважение. През 2018 г. обаче средният резултат нараства до 1,76.

Подвеждаща информация

Често цитирана статистика е, че 98% от служителите са били жертва на грубо отношение. Но тази информация ни подвежда да мислим, че всички са груби един към друг през цялото време.

Проблемът е, че изследването не разглежда взаимодействието на даден служител с всеки колега поотделно, а преживяванията му като цяло.Грубото отношение в повечето случаи е между двама души.

Според Shannon G Taylor,за да разберем разпространението на грубо отношение на работното място, трябва да имаме предвид не само общата тенденция, че даден служител е малтретиран, но и връзките, които той има с всеки свой колега. През 2018 г. заедно с трима нейни колеги провели проучване, за да определят колко широко разпространено е грубото отношение на работното място от гледна точка на взаимоотношенията между служителите. Проучването е извършено във верига ресторанти за бързо хранене в югоизточната частна САЩ. За целта са помолили служителите да съобщят колко често са се отнасяли към тях оскърбително през последните 12 месеца /по скалата от „никога” до „много често”/. 69% от служителите съобщили, че в 16% от взаимоотношенията им с колеги са изпитали грубо отношение. Въпреки това повечето посочили, че това отношение идва само от няколко колеги.

В заключение Shannon G Taylor споделя, че притесненията за изместване на любезността и професионализма от грубото отношение на днешното работно място са напълно разбираеми. И да – има много подобни случаи, но всъщност не е нищо ново.

“Може да се разпространи като грип, но в никакъв случай не е епидемия.”

Използвани материали от ‘The Conversation’